Belangrijke zaken betreffende het aanschaffen van een Staffordshire Bull Terrier

“Te koop: Staffordshire Bull Terrier pups met papieren.”

U heeft deze aanbieding mogelijk al vaker gezien. Maar wat wil dat nu zeggen: “Staffordshire Bull Terrier pups met papieren”. Het klinkt vertrouwd, solide, maar is dat ook zo?

Koop nooit een Staffordshire Bull Terrier pup zonder een geldig FCI stamboom!

Koop nooit een Staffordshire Bull Terrier pup zonder een geldig FCI stamboom!

Iedere rasechte Staffordshire Bull Terrier is een afstammeling van ouders die ingeschreven zijn in het stamboekregister. Dat kan het Nederlands Honden Stamboek zijn (NHSB) zoals dit door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland wordt onderhouden. Het kan ook een buitenlandse organisatie zijn. Essentieel is in ieder geval dat het een organisatie is, die door de Fédération Cynologique Internationale (FCI) is erkend.

Deze laatste organisatie is een wereldwijde organisatie die te samen met een aantal andere organisaties, zoals de AKC (American Kennel Club) officiële afspraken heeft gemaakt met betrekking tot de registratie van rashonden en de wederzijdse erkenning van elkaars stamboekhouding. In Nederland bestaat er derhalve maar één vereniging die deze officiële stambomen kan en mag afgeven: de Raad van Beheer. Staffordshire Bull Terriers die in Nederland gefokt zijn moeten ingeschreven zijn of worden in het NHSB.

Daarnaast zijn er ook andere organisaties die zich opwerpen als stamboekhouders en fraaie, officiëel ogende, bescheiden afgeven aan fokkers die dan weer bij de Staffordshire Bull Terrier worden verstrekt op het moment dat u tot koop over gaat.

Echter, doordat deze organisaties niet erkend zijn door de FCI, hebben zij ook geen afspraken of andere gevalideerde uitwisseling van stamboekgegevens. Deze papieren hebben daarom geen enkele waarde. Sterker nog, voor veel kynologische activiteiten, zoals tentoonstellingen en de officiële clubshows van rasverenigingen, is een hond uitgesloten als hij niet over een stamboom beschikt.

Uiteraard zijn er ook nog zeer creatieve en kunstzinnige fokkers die hun eigen stambomen produceren en deze met veel trots bij de Engelse Stafford Bull Terrier afgeven. Ook deze stambomen hebben geen enkele waarde en geven u en uw Staffordshire Bull Terrier geen enkel recht bij officiële kynologische activiteiten of bij eventuele geschillen bemiddeling bij de rasvereniging of het Tuchtcollege van de Raad van Beheer.

Dat betekent o.a. ook dat mocht u ooit overwegen om een nestje te fokken met de Staffordshire Bull Terrier met een dergelijke stamboom, dan zullen de hondjes er niet minder lief om zijn, maar het zijn geen rasechte Engelse Staffordshire Bull Terriers.

U kunt daar zelf dus ook geen officiële stamboom voor aanvragen. Ook andere afgeleide zaken zijn niet mogelijk. Nazoek van mogelijk erfelijke afwijkingen, gedragsstoornissen, etc.. is niet mogelijk.

Een stamboom is nooit een garantie voor een gezonde hond, maar u mag er minimaal van uitgaan dat de fokker die met geregistreerde Staffordshire Bull Terriers fokt de afstamming van zijn honden kent en dus ook weet of er sprake is van erfelijke afwijkingen binnen de verschillende lijnen.

Verantwoorde fokkers zullen nooit fokken met dieren waarvan zij de afstamming niet kennen en voor hun pups altijd een stamboom aanvragen. In incidentele gevallen zullen fokkers soms voor een pup geen stamboom aanvragen omdat ze het niet verantwoord vinden dat met deze honden verder gefokt gaat worden. Dit is echter altijd de keuze van de fokker en nooit die van de (toekomstig) eigenaar.

Vraag bij de koop van uw Engelse Stafford Bull Terrier altijd naar de stamboom van de moeder. De stamboom van de vader hond moet in ieder geval in kopie getoond kunnen worden, dit omdat de reu vaak niet van de fokker zelf is. De fokker moet u ook kunnen aantonen dat hij/zij een stamboom voor de pups zal aanvragen bij de Raad van Beheer; twijfelt u aan de echtheid van de stamboom van een van de ouders of aan de stamboom die uw fokker u wilt geven?

Neem dan contact op met de rasvereniging via het e-mailadres: a.romijn@sbtcn.nl. Er zijn ondertussen verschillende namaak-stambomen in omloop en sommige bestaan maar kort. Zodra algemeen bekend wordt dat het hier om namaak gaat, kiest men een andere naam.

Laat u ook niet wijs maken dat u altijd later nog een stamboom kunt krijgen door een speciale keuring of iets dergelijks. Een rasloze Engelse Stafford is een rasloze Staffordshire Bull Terrier die nooit in het NHSB ingeschreven kan worden.

Een ander veel gehoord verhaal waarom een Engelse Stafford zonder stamboom wordt verkocht is dat de prijs anders zo hoog zou worden. Aanvraag van een FCI stamboom voor een Staffordshire Bull Terrier kost een fokker die lid is van de rasvereniging € 60,- Voor dit bedrag wordt de Staffordshire Bull Terrier in geschreven in het NHSB, wordt de Staffordshire Bull Terrier gechipped en geregistreerd en vindt controle van de opgegeven afstamming en het nest plaats.

KOOP NOOIT EEN STAFFORD ZONDER EEN GELDIG FCI STAMBOOM!