Bestaande regels voldoende voor aanpak agressieve honden

Persbericht | 12-12-2008

De gemeentewet en het Wetboek van Strafrecht bieden voldoende mogelijkheden om agressieve honden aan te pakken. Er komt dan ook geen nieuwe regeling. Dat heeft minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit besloten.

In juni werd de Regeling Agressieve Dieren (RAD) ingetrokken omdat uit een evaluatie bleek dat de regeling niet effectief was: het aantal bijtincidenten was in 15 jaar tijd niet afgenomen en er was, ondanks het fokverbod, geen vermindering van het aantal pitbull-achtige honden.

Aanvankelijk wilde minister Verburg een nieuwe regeling in het leven roepen, maar in het overleg met de Tweede Kamer op 11 september is de vraag aan de orde geweest of dat effectief zou zijn. Verder zette de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het OM vraagtekens bij de handhaafbaarheid van de regeling.

De VNG wijst daarbij vooral op de problemen rond het preventief optreden tegen agressieve honden>. Volgens de VNG konden gemeenten de afgelopen jaren zonder ophef optreden tegen agressief gedrag met honden en tegen agressieve honden die niet tot het type pitbull behoorden. De APV's hebben de gemeenten daartoe de noodzakelijke handvatten geboden.

Het OM denkt dat het moeilijk te bewijzen is dat de eigenaar schuld heeft wanneer zijn hond agressief gedrag toont of getoond heeft.

Daarop is gekeken of bestaande regelgeving voldoet voor het aanpakken van agressieve honden. Artikel 172 van de Gemeentewet biedt de burgemeester de mogelijkheid op te treden bij agressiviteit door honden. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de praktijk van de gemeente Assen. De VNG gaat in navolging daarvan bekijken of de bestaande model-APV moet worden aangescherpt. Verder biedt Artikel 425 van het Wetboek van Strafrecht de mogelijkheid op te treden tegen eigenaars van honden die hun dier ophitsen of onvoldoende terughouden. Ook kan op grond van de artikelen 285 en 302 (achtereenvolgens bedreiging waarbij een hond is gebruikt en zware mishandeling) van het Wetboek van Strafrecht opgetreden worden tegen houders van honden.

Daarop heeft minister Verburg geconcludeerd dat er voldoende mogelijkheden zijn voor maatwerk bij het optreden bij agressie met en door honden. De houders van de honden kunnen zowel op grond van de APV's worden bestraft, als ook op grond van artikel 425 van het Wetboek van Strafrecht. Langs zowel bestuursrechtelijke als strafrechtelijke weg kunnen ook de gewenste maatregelen jegens honden worden genomen. Daarom zou een nieuwe regeling in de ogen van de minister vooral symbolisch zou zijn in plaats van een praktisch toepasbaar extra instrument.

Meer informatie over de Regeling Agressieve Dieren (RAD)